Mantenint els jardins amb harmonia amb mitjans naturals

Els nostres serveis

Construcció de Jardins i Zones Ajardinades, recs...
Previ estudi de la ubicació, el clima, el tipus de solar¦ I les ideies i aportacions dels clients
-
Feines de Manteniment
de zones verdes i/o ajardinades... ja siguin manteniments anuals, de temporada, puntuals o "posta a punt"
-
Feines de Podes
ja siguin anuals, de formació, ornamentals... seguint els criteris segons ubicació, forma o estat.
-
Tractaments Fitosanitaris i prevenció de plagues:
Detecció, Identificació i Tractament del problema amb productes químics o ecológics.
-
Xerojardineria i jardineria ecológica:
ve a donar un alt rendiment al jardí i un relativament baix consum d'aigua i manteniment. Treballant amb plantes autoctones i adaptades al medi i el clima així com l'ús de gespas artificials, rocalles, graves i silicis ornamentals...
-
Feines de Desbrossa, neteja de marges i camins i forestals
Desbrossa de parceles, camins, marges o sotabosc... Neteja de zones forestals lúdiques i manteniments d'aquests. Així com retirada d'arbres caiguts, perillosos o tala en general.
-
Realització d'ornaments, fonts, escales, parterres, jardineres...
petites obres de paleta...
-
Altres feines de Manteniment:
Donada la dilatada experiencia en el manteniment de les zones urbanes (mes de 5 anys col.laborant i formant part de la brigada municipal a l'ajuntament de Torà, així com la col.laboració amb altres ajuntaments...) En tot tipus de tasques, muntatges per festes (escenaris, enllumenats de nadal, muntatge de gomes a poliesportius...), petites obres de manteniment, arreglo de desperfectes en ambits e instancies municipals, pintar piscines, neteja de carrers amb escombradora i bufadora, neteja de marges, neteja d'arquetes, manteniment de fonts i ornaments... i sobre tot organització i capacitat de treball. I adaptació i solvencia a qualsevol tipus de feina. Així com coneixement general de normatives municipals. Amb conveni amb altres empreses de diferents sectors: Construcció, Electricitat, Neteja i Manteniments, lloguer d'elevadors i maquinaries... Això ens permet solventar qualsevol tipus de problema de manteniment fora del nostre avast, amb rapidessa i solvencia. Resolent en molts dels casos nosaltres mateixos el problema, gracies a la nostra polivalencia.