PRESENTACIO

0

Publicat per alpha | Publicat en Inici | Publicat al 20-02-2014

El jardiner de Torà ofereix els seus serveis professionals a Empreses, ajuntaments i particulars. Es realitzant tot tipus de feines de jardineria. Realització de podes de temporada i ornamental.

Construcció de jardins, previ estudi de la zona, clima, tipus de sol… amb tal d’optimitzar el rendiment de la zona  enjardinada.
Es realitzen Feines de Manteniment de Jardins, ja siguin Manteniments Anuals; es procedeix al manteniment integral del jardí, zona enjardinada o forestal, durant tot l’any amb una sèrie d’actuacions que vindran marcades pel tipus de vegetació u ornamentació da zona a cuidar. Manteniments de temporada; manteniments específics per temporada, de podes i tractaments fitosanitaris, manteniments de primavera-estiu, plantació o reforesta ment de gespes…
Es realitzen feines Tractaments Fitosanitaris i prevenció de plagues, detecció, identificació i tractament del problema (fong, insectes, bactèries…)amb productes químics o ecològics.
Es realitzen feines de Poda, específiques, segons el tipus d’arbre, arbust o planta. Podes Anuals, de Curació, Ornamental, de Formació… Utilitzant sempre la tècnica més adient, tenint en compte els factors externs: l’entorn, el clima, l’orientació…
Es realitzen feines de Xerojardineria i Jardineria Ecològica, que ve a donar un alt rendiment del jardí amb un relativament baix consum d’aigua i manteniment. Utilitzant plantes autòctones i minimitzant el consum d’aigua.
Es realitzen feines de col·locació de gespes artificials, a petició del client, de gespas d’última generació i gran rendiment.
Es realitzen feines de neteja forestals, desbrossament de boscos, finques, camins… Neteja de boscos, preparació de llenya…
En general tot tipus de Treballs de Jardineria i Forestals.